Menu

Licznik

Liczba wyświetleń:
1444936

Wyszukiwanie

Modlitwa w smutkach i dolegliwościach

Panie! wysłuchaj głosu mego wołania, przyjm wyraz modlitwy mojej, o Boże, Sędzio mój! chcę albowiem przed tron Twój błaganie moje zanieść. O Panie! jak straszne mnóstwo nieprzyjaciół powstało przeciwko mnie, wesprzyj więc niedolę moją i podług wielkości miłosierdzia Twego, każ uciszyć się smutkom i utrapieniom moim.

Odkup, zachowaj mnie i pomóż mi we wszystkich dolegliwościach i potrzebach moich dziś i przez cały bieg życia mego, abym nie zaginął. Ty jesteś, w którym zawsze pokładam nadzieję moją i na którego dobroci zasadzałem całe moje zaufanie, a chociaż w ciemnościach śmierci się błąkam, przecież się nie boję złego, bo Ty, o Panie! jesteś ze mną. Zachowaj przedewszystko posiadam od szkody, nieskażone imię moje od hańby, wyżywienie od rozpaczy, majątek od złoczyńców, dom mój od ognia, mieszkanie od grzmotu i błyskawicy, chleb mój od gradu i nawałnic, ciało od niemocy, uszy od złych i smutnych wieści, a życie od nagłej i nieszczęśliwej śmierci. Ojcze niebieski! nie każ mi w środku dni moich zejść z tego świata, a nade wszystko nie odbieraj mi środków do pokuty przed czasem, nie dozwalaj, abym był chorym i nie silnym, nie opuszczaj mnie nigdy, niech od nieprzyjaciół moich prześladowanym i wzgardzonym a w ogólności nieszczęśliwym nie będę, niech mnie ludzie obcy nie nazywają swym ciężarem, niech z łaski cudzej nie żyję, od nieprzyjaciół nie żebrzę chleba, ani szukam pomocy od wyzutych z czułości i twardych serc łudzi.

Jeżeli jednak podoba się Tobie wodzić przez krzyże, ciernie i głogi po tej dolinie ziemskiej, udziel mi zatem cierpliwości, abym z ochotą znosił sprawiedliwie zasłużoną od Ciebie chłostę, abym w cierpieniach moich słabego nie okazał umysłu, w dolegliwościach okrutnej niepoddał się rozpaczy. Panie ! bądź Obrońcą przeciwko wszystkim przeciwnikom moim i zachowaj mnie od fałszywych przyjaciół, ratuj — gdy oni mnie prześladować będą. Panie! zniwecz ich zamysły szkodliwe, ukróć prześladowaną niewinność przed ludźmi i światem. Gdy zdradę przeciw mnie knować i znieważać będą, błogosław mnie wtenczas i zachowaj mię, a gdy z tego padołu na inny świat powołany będę, uczyń mnie szczęśliwym na wieki wieków. Amen.

Dzisiaj jest

piątek,
14 grudnia 2018

(348. dzień roku)

Świątynia

Sonda

Jak często sięgasz po słowo Pisma Świętego?

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

kilka razy w roku

nie czytam Pisma Świętego