Menu

Licznik

Liczba wyświetleń:
1444985

Wyszukiwanie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIEŚwięto Przemienienia Pańskiego przypada w kalendarzu liturgicznym na dzień 6 sierpnia. Zostało ustanowione na pamiątkę cudownej przemiany Chrystusa wobec wybranych uczniów - Piotra, Jakuba i Jana, do której według tradycji doszło na górze Tabor. Uczniowie byli niezwykle przerażeni, zdziwieni, zachwyceni. Obok Jezusa ukazali się Mojżesz i Eliasz, jednak żaden z nich nie dorównywał chwale i blaskowi Syna Bożego.

Przemienienie Pańskie jest świętem nadziei i radości. Kieruje nasze oczy ku niebu, jako ostatecznemu celowi naszej wędrówki. Góra Tabor to symbol Kościoła, w którym Chrystus odsłania nam tajemnicę swego Bóstwa i prowadzi drogą dobrej przemiany. Nie można iść drogą dobrej przemiany bez trudu, walki i ofiary. Wysiłek przeżywany z Jezusem i dla Jezusa nie pójdzie w zapomnienie i stanie się drogą rzeczywistej przemiany.

 

KORONKA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

(skuteczna w wypadkach beznadziejnych - odmawiać przez 9 dni)

 

1. Jezu! jakoś się przemienił, będąc Bogiem, stając się człowiekiem: tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

 

2. Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwym Bóstwie Twoim; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

 

3. Jezu! jakoś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało Swe i Krew Swoją przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz .... Zdrowaś .... Chwała Ojcu ...

 

4. Jezu jakoś się przemienił czasu męki swojej, gdyś był razami i sińcami oszpecony, i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

 

5. Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę Swoje Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje, w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś .... Chwała Ojcu ...

 

"Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz." Amen

Dzisiaj jest

piątek,
14 grudnia 2018

(348. dzień roku)

Świątynia

Sonda

Jak często sięgasz po słowo Pisma Świętego?

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

kilka razy w roku

nie czytam Pisma Świętego