Menu

Licznik

Liczba wyświetleń:
1444950

Wyszukiwanie

Sakramenty

 
 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

Skutki chrztu św.:

- odpuszczenie grzechu pierworodnego;

- odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;

- odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;

- wlanie łaski uświęcającej, oraz darów Ducha Świętego;

- niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Sakrament Chrztu Św. jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 900.Nauki przedchrzcielne przeprowadzane są w czwartek przed Niedzielą Chrztu po Mszy Św. w kancelarii parafialnej. Przy zgłoszeniu Chrztu dziecka wymagane są następujące dokumenty: - metryka urodzenia dziecka, - chrzestni z poza parafii muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii. Warunek, który muszą spełniać rodzice chrzestni: - ukończony 16 rok życia, - sakrament bierzmowania, - bez przeszkód przystępują do Sakramentów Św.

 

 
Do Sakramentu Komunii Św. przystępują dzieci klas II należące do parafii ze szkoły podstawowej w Woli Zarczyckiej. Sakrament Komunii Św. jest udzielany w II niedzielę Maja.
 
 
 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:

1. Namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

2. Nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

3. Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Skutki bierzmowania są następujące:
1. Udoskonala łaskę chrztu
2. Głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym
3. Ściślej jednoczy nas z Chrystusem
4. Pomnaża w nas dary Ducha Świętego
5. Udoskonala naszą więź z Kościołem
6. Umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Do sakramentu Bierzmowania przystępują co roku uczniowie klas III gimnazjum

 

 

 
 
Aby przystąpić do Sakramentu Małżeństwa należy uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich. Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu związku konkordatowego: - świadectwo bierzmowania, - zaświadczenie o naukach przedmałżeńskich, - zaświadczenie o naukach przedślubnych, - 3 formularze z USC.

Dzisiaj jest

piątek,
14 grudnia 2018

(348. dzień roku)

Świątynia

Sonda

Jak często sięgasz po słowo Pisma Świętego?

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

kilka razy w roku

nie czytam Pisma Świętego